Probiotyki 

Probiotyki są dobrymi bakteriami, które wykazują działanie lecznicze. Wspomagają one organizm w walce z biegunkami, alergią, atopią, pomagają w leczeniu chorób zapalnych jelit i wątroby oraz wzmacniają odporność organizmu. Możemy przyjmować je w postaci suplementów diety, lecz występują też naturalnie w niektórych produktach spożywczych, takich jak na przykład jogurty. Rozwijają się również w wyniku fermentacji niektórych artykułów.


Ich nazwa wywodzi się od greckiego „pro bios” – dla życia.  Według definicji WHO (Światowej Organizacji Zdrowia), są to żywe mikroorganizmy, które dają korzystne skutki zdrowotne, jeśli podawane są w odpowiednich ilościach. 

probiotyk tabletki

Przedawkowanie probiotyku może być niekorzystne dla organizmu.

Czym jest probiotyk?

Jako probiotyki najczęściej wykorzystuje się bakterie kwasu mlekowego  rodzaju Lactobacillus i Bifidobacterium. Jednak nie tylko one mają właściwości probiotyczne. Można wykorzystywać także niektóre gatunki bakterii Eschericha oraz Bacillus. Z powodzeniem jako probiotyki stosuje się także drożdże Saccharomyces cerevisiae ssp boulardi. Istotnym jest, że działanie probiotyczne odnosi się do konkretnego szczepu, a nie całego gatunku.

Jak wybrać probiotyk?

Na rynku możemy spotkać bardzo wiele suplementów diety zawierających probiotyki. Różnią się one przede wszystkim rodzajem szczepu bakterii zawartego w preparacie oraz ilością kultur bakterii. Który z nich wybrać? Zależy to przede wszystkim od problemu, z którym dzięki zastosowaniu probiotyków chcemy sobie poradzić.

Nie każdy rodzaj bakterii to probiotyk

Aby szczep bakterii był uznany za probiotyk, musi spełnić konkretne wymagania. Podstawą jest udokumentowane działanie prozdrowotne. Bakterie, które są probiotykami, zawsze wykazują zdolność adherencji, czyli przyczepiania się do komórek nabłonka jelit, dzięki czemu łatwo kolonizują układ pokarmowy. Nie mogę wytwarzać toksycznych dla człowieka produktów przemiany materii. W związku z tym, że aby działać, muszą pozostać żywe, muszą być odporne na niskie pH soku żołądkowego oraz na działanie żółci.

Wszystkie probiotyki działają antagonistycznie wobec bakterii patogennych układu pokarmowego w taki sposób, że wykazują udokumentowany klinicznie korzystny wpływ na zdrowie człowieka, z którego organizmu zostały wyizolowane. Muszą wykazywać stabilność oraz możliwość produkcji biomasy na dużą skalę. Aby szczep mógł być uznany za probiotyk, musi też mieć ustaloną nowoczesnymi metodami genetycznymi przynależność taksonomiczną.

Najlepszy Probiotyk na Odchudzanie

John Doe

Dzięki Untoxin
mój metabolizm wrócił 
do sprawnego funkcjonowania. 
Najbardziej zyskało na tym moje samopoczucie.

Probiotyki w profilaktyce i leczeniu chorób

Przyjęło się ogólnie, że probiotyków używamy, gdy bierzemy antybiotyk lub mamy biegunkę. Jednak ich działanie jest dużo szersze. Część właściwości jest dobrze udokumentowana i poparta wieloma badaniami naukowymi, inne są dopiero w trakcie procesów badawczych, a ich dotychczasowe wyniki wiele obiecują.

Do korzystnych działań szczepów probiotycznych zaliczyć możemy wspomaganie układu odpornościowego. Stałe przyjmowanie zapobiega infekcją układu moczowego oraz wspomaga trawienie i leczy stany zapalne przewodu pokarmowego. U dzieci zaleca się przyjmowanie probiotyków w przypadku problemów z atopowym zapaleniem skóry oraz występowania kolek u niemowląt.

Dobrze dobrane probiotyki mogą być zbawienne przy zapaleniu dziąseł, leczeniu chorób wątroby, w walce z rakiem jelita grubego. Regularne ich przyjmowanie obniża poziom cholesterolu we krwi, łagodzi nietolerancje laktozy oraz świetnie wspomaga walkę z otyłością. Probiotyki stosuje się także w leczeniu autyzmu.

Leczenie biegunki

Probiotyki podawane podczas biegunki skracają czas jej trwania od 1 do nawet 2 dni. Jest to bardzo długi czas, szczególnie dla dzieci, u których ostra biegunka może spowodować odwodnienie, co jest niebezpieczne dla życia, więc każda godzina jest bardzo ważna (1). Preparaty z probiotykami najskuteczniejsze są w przypadku infekcji wirusowych, ale można je stosować także w przypadku zakażeń bakteryjnych czy pasożytniczych.

Trzeba pamiętać, że w przypadku leczenia biegunki, kluczową rolę odgrywa dawka – musi być wysoka, przynajmniej 1011 jednostek tworzących kolonię. W tym wypadku najskuteczniejsze są 3 szczepy – Lactobacillus rhamnosus GG, Saccharomyces Cerevisiae Boulardii lyo oraz Enteroococcus faecium LAB SF68. Jeżeli mamy do czynienia z biegunką poantybiotykową, sprawdzi się także Lactobacillus casei DN – 114001. W badaniach randomizowanych Kotowskiej i wsp. (2) grupie 269 dzieci podawano doustnie Saccharomyces cerevisiae w dawce 250 mg 2 razy dziennie, zgodnie ze standardami stosowania antybiotyków. U pacjentów otrzymujących drożdże probiotyczne biegunka występowała rzadziej (7,5 %) niż u dzieci z grupy placebo (23 %). Nie zaobserwowano żadnych negatywnych efektów ubocznych. Wszystkie te szczepy stosuje się także w skracaniu biegunek po napromieniowaniu w leczeniu nowotworów.​​

dobre bakterie pod mikroskopem

Leczenie zakażeń Helicobacter pylori

Randomizowane badania prowadzone na ludziach nie są jednoznaczne, ale skuteczność probiotyków w walce z Helicobacter pylori in vitro i in vivo u zwierząt jest niepodważalna. Wpływają na zmniejszenie objawów choroby wrzodowej wywołanej tą bakterią. U ludzi konieczne jest połączenie probiotyku z antybiotykami. W związku z tym, że antybiotykoterapia jest w tym wypadku dość inwazyjną metodą leczenia, leki są bardzo mocne, to włączenie probiotyków znacznie zmniejsza skutki uboczne i zwiększa tolerancję kuracji, poprawiając ekosystem jelitowy i bardzo mocno wpływając na  ogólny stan zdrowia i samopoczucia pacjentów. (3)

Leczenie alergii i atopii

Atopowe zapalenie skóry to przewlekła, nawrotowa choroba zapalna. Charakteryzuje się występowaniem zmian skórnych, najczęściej w postaci swędzącego wyprysku. Jego patogeneza nie jest do końca jasna. Dużą rolę odgrywa ekspozycja na czynniki zewnętrzne. Jednak podstawowe znaczenie dla jego rozwoju ma nieprawidłowa odpowiedź układu odpornościowego, czyli reakcja na alergen.
 

Badania naukowe pokazują, że przyjmowanie probiotyków przez kobiety ciężarne oraz zaraz po porodzie, gdy karmią piersią, znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia atopowego zapalenia skóry oraz alergii u niemowląt. Dzieci, które nie są karmione piersią, powinny mieć suplementowany probiotyk.

U 90 % dzieci z alergią na białko mleka, zaobserwowano po regularnym rocznym podawaniu probiotyków w połączeniu z dietą eliminacyjną, zaobserwowano zmniejszenie wysypki spowodowanej alergią. W przypadku samej diety eliminacyjnej poprawa jest u 50 % dzieci. Można stąd wyciągnąć wnioski, że włączenie probiotyków znacznie wpływa na osiągane efekty. (4)

infografika o bakteriach jelitowych

Leczenie chorób jelit

W przypadku wrzodziejącego zapalenia jelit, bardzo dużą skuteczność przynoszą szczepy Sccharomyces cerevisiae boulardii, Lactobacillus rhamnosus GG oraz Eschericha coli Nissle 1917. W wysokich dawkach zapobiegają nawrotom choroby tak skutecznie, jak lek. Przyspieszają także reemisję. Badana jest również skuteczność terapii probiotykami w chorobie Leśniowskiego - Crohna, jednak wyniki nie są jednoznaczne. Na pewno świetnie działają u chorych z zespołem jelita drażliwego, łagodząc objawy choroby, przede wszystkim uśmierzając ból i redukując wzdęcia.
 

Probiotyki są nadzieją dla pacjentów z ryzykiem zachorowania na nowotwór jelita grubego. Szczepy Lactobacillus rhamnosus GG i Bifidobacterium animalis subsp. lactis Bb12 znacznie zmniejszają ryzyko jego wystąpienia. Zarówno u pacjentów z nowotworem, jak i po wycięciu polipa, zmieniają liczba markery nowotworowe. Mechanizm działania probiotyków nie jest w tym przypadku znany, jednak podczas ich przyjmowania zaobserwowano znacznie mniejsze uszkodzenie DNA i mniejszy stopień proliferacji komórek jelit.

Bardzo dużą rolę kuracji probiotykami zaobserwowano u dzieci z martwiczym zapaleniem jelit. Jest to śmiertelna choroba dotykająca przede wszystkim noworodki, głównie wcześniaki. Śmiertelność jest bardzo wysoka i wynosi około 50 %. Mechanizm choroby nie jest do końca poznany, ale może ją powodować nieprawidłowo ukształtowana mikroflora jelitowa. Wykazano, że po podaniu Lb. rhamnosus GG grupie wcześniaków następowało zmniejszenie częstości występowania martwiczego zapalenia jelit. Zaobserwowano też, zmniejszenie częstości występowania tej choroby oraz śmiertelności noworodków po podaniu probiotyku – preparatu Infloran. Stwierdzono, że podawanie probiotyków wcześniakom urodzonym poniżej 33 tygodnia ciąży zmniejszało ryzyko występowania martwiczego zapalenia jelit i obniżało śmiertelność. (5)

Leczenie otyłości 

Nieprawidłowa masa ciała jest przyczyną 80 % chorób cywilizacyjnych. Okazuje się, że nadwaga i otyłość mogą być spowodowane nieprawidłowym składem mikroflory jelitowej. Niektóre bakterie metabolizują składniki docierające do jelit wydajniej niż inne. W badaniach in vivo przeprowadzonych na myszach stwierdzono, że ilość Bacteroidetes jest zdecydowanie mniejsza u myszy otyłych niż chudych. (6) U grubych myszy udział tych bakterii wynosił 20 %, podczas gdy u chudych już 40 %.
 

Przeprowadzono wiele badań mających na celu zbadanie wpływu probiotyków na leczenie otyłości. Testy przeprowadzano na myszach z otyłością indukowaną dietą. Podawano im Lactobacillus rhamnosus, szczep wytwarzający kwas linolowy. Okazało się, że u osobników, którym podawano probiotyk, zaobserwowano znaczną utratę masy ciała przy utrzymaniu tej samej kaloryczności posiłków. Wystarczyło 8 tygodni terapii. Dalsze badania wykazały, że efekt spowodowany jest apoptozą, czyli niszczeniem komórek tłuszczowych. (7)

Kolejne badania polegały na podaniu myszom powszechnie stosowanych u ludzi szczepów - Bacillus thetaiotaomicron i Bifidobacterium longum. Zauważono, że jeśli te dwa szczepy współpracują ze sobą, zwiększa się ilość trawionych przez myszy polisacharydów. Podobny efekt zaobserwowano podając Lactobacillus cesei. (8) Podawanie zwierzętom napoju z probiotykami spowodowało zmiany mikroflory jelitowej, co wpłynęło na zmiany metabolizmu w różnych tkankach. Zmieniony został profil metabolizmu lipidów w wątrobie, co zaskutkowało obniżeniem poziomu lipoprotein w osoczu i nasilenie procesu glikolizy. (9)

Przeprowadzono również badania wśród ludzi. Zarówno Bacteroidetes i Firmicutes były dominujące u ludzi otyłych i szczupłych. W czasie stosowania diety względny udział bakterii typu Bacteroidetes wzrastał, a zmniejszał się udział bakterii typu Firmicutes. Wzrost liczby Bacteroidetes był skorelowany z procentowym ubytkiem masy ciała badanych pacjentów. W przewodzie pokarmowym ludzi otyłych zwiększony jest udział bakterii silnie fermentujących z typu Firmicutes, w tym prawdopodobnie bakterii z rodzaju Clostridium, a więc bakterii o wysokiej aktywności fermentacyjnej, co pozwala na bardziej wydajne trawienie spożytego pokarmu, co jest związane z chudnięciem. (10, 11)

Untoxin

preparat untoxin

Preparat składa się z dwóch komponent - ziołowej, która wchłanianie Untoxin do układu krążenia oraz probiotycznej, wiążącej toksyny, by mogły być wydalane przez układ hormonalny. Ta mieszanka składników łączy właściwości lecznicze i różne metody metaboliczne w jednej niewielkiej tabletce. Reguluje pracę jelit, usuwa trujące substancje z wątroby, nerek i innych narządów. Pomaga w leczeniu alergii oraz zwalczaniu wirusów i szkodliwych bakterii w przewodzie pokarmowym.

Jest to produkt unikalny, stworzony przez naukowców, którzy bardzo dokładnie wyselekcjonowali zawarte w nim składniki i stworzyli wyjątkowy naturalny produkt. Opatentowana formuła daje maksimum korzyści probiotycznych pozwalających na intensywne oczyszczanie organizmu z toksyn i produktów przemiany materii. Proces ten naturalnie wspomaga nasz układ hormonalny. Stosowany zgodnie z zaleceniami Untoxin zapewnia szybkie, bezpieczne i liczne korzyści, będąc delikatnym dla układu pokarmowego.

Untoxin oczyszcza organizm, dzięki zawartości odpowiednio dobranej mieszanki składników odżywczych, witamin i minerałów. Mieszanka ta wspomaga odchudzanie, dodaje energii i poprawia nastrój. Leczy też zaparcia i przynosi ulgę pacjentom zmagającym się z problemami trawiennymi.

Jak działa Untoxin?

11​​​Składniki zawarte w preparacie powodują transport długołańcuchowych kwasów tłuszczowych do mitochondriów. Tam zachodzi proces przemian energetycznych - tłuszcz zmieniany jest w energię.

W ciele mogą też gromadzić się zanieczyszczenia wdychane z powietrzem lub spożywane z pokarmem. Łączą się one z substancjami chemicznymi, będącymi wynikiem stresu czy braku snu. Untoxin wiąże te toksyny w komórce i pomaga organizmowi wydalić je przez układ hormonalny.

​Gwarancja skuteczności

Untoxin jest preparatem bezpiecznym i sprawdzonym, dlatego producent daje gwarancję jego działania. Badania kliniczne wykazały aż 94 % skuteczność tego suplementu, a u żadnej ze stosujących go osób nie wystąpiły żadne działania niepożądane. Efekty u pacjentów odczuwane są już po 3 tygodniach regularnego stosowania. Każdy kupujący ma aż 90 dni na zwrot, jeżeli nie zauważy u siebie efektów jego stosowania.